Verlopen

OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Vlak voor kerst zijn de inwoners van Heusden en Destelbergen opgeschrikt door megalomane plannen met het Damslootmeer. De firma Aertssen NV en de zeilclub RBSC willen maar liefst 750.000m3 grond dumpen in het natuurgebied Damslootmeer en dit gespreid over 10 tot 15 jaar. Natuur wordt hierbij gebruikt als alibi om een zuiver economisch project te realiseren.
Natuurpunt dient bezwaar in tegen dit project aangezien de natuurdoelstellingen in de voorliggende aanvraag duidelijk ondergeschikt zijn aan de economische motieven. Daarnaast overstijgt de te verwachten hinder de draagkracht van onze gemeente (o.a. verkeersleefbaarheid, verkeersveiligheid, geluid, stofhinder …). Zo zal o.m. de as Laarnebaan, Meersstraat, Stapsteenweg, Hooistraat tot max. 1 vrachtwagen per 5 minuten te slikken krijgen en dat tussen 7u en 19u.
Natuurwinsten voor het Damslootmeer -die overigens noodzakelijk zijn gezien het meervoudig beschermd statuut- kunnen op een veel (kosten-)efficiëntere wijze worden gerealiseerd en behoeven geen megalomane projecten die de leefbaarheid van de gemeente schaden.

Je kan de aanvraag raadplegen op de website van de Gemeente.

Natuurpunt Damvallei heeft op 18/01/2019  haar bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Destelbergen.
Onze bemerkingen bij dit megalomaan project zijn hier allemaal uitvoerig in opgenomen.
Meer dan 100 personen en groepen ondertekenden mee dit bezwaar. Wij namen deze bezwaren mee in ons pakket dat we aan de gemeente overhandigden.

Via het omgevingsloket kan je de status van de aanvraag opvolgen.
Wij houden je graag op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.